Aktiviteter i vuggestuen

Bevægelse har en central betydning for hele barnets udvikling i de første leveår.

Bevægelse er væsentlig for:

 • Personlig udvikling/læring
 • Social udvikling/læring
 • Kognitiv udvikling/læring
 • Fysisk og motorisk sansestimulation og læring.

Derfor er bevægelseslege en stor del af det pædagogiske arbejde i vuggestuen. 

Vi leger bl.a. lege der:

 • Styrker barnets selvværd og selvtillid
 • Gør barnet opmærksom på de andre børn
 • Skaber kontakt imellem børnene
 • Udvikler sprog, fantasi og hukommelse hos barnet
 • Øger barnets evne til at mærke egen krop
 • Styrker muskler og kredsløb.

Vi laver f.eks.:

 • Vilde tumlelege og danselege
 • Imitation af bevægelser
 • Leger kastelege (bold og ris poser)
 • Motorikbaner 
 • Løber og hopper.

Musik er en stor del af vuggestuens dagligdag, samt planlagte pædagogiske forløb. Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med musik.

Mere om kulturinstitutionen

I vuggestuen synger vi velkendte sange og digter nye sange.

Børn og medarbejdere synger om børnene, det der optager dem eller om forskellige temaer vi arbejder med i huset. F.eks. er musik og sang en stor del når vi arbejder med bevægelse og drama, men også i det daglige pædagogiske arbejde med sprog.

Musikken bruges også når vi skal fra en aktivitet til en anden, for at gøre overgangen tydelig, sjov eller hyggelig.

I vuggestuen læser og kigger vi i billedbøger, synger, fortæller historier med konkreter/bordteater, leger med dukker, biler og klodser.

Mere om sprogarbejdet