Musik i vuggestuen

Musik er en stor del af vuggestuens dagligdag, samt planlagte pædagogiske forløb.

Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med musik.

I vuggestuen synger vi velkendte sange og digter nye sange.

Børn og medarbejdere synger om børnene, det der optager dem eller om forskellige temaer vi arbejder med i huset. Fx er musik og sang en stor del når vi arbejder med bevægelse og drama, men også i det daglige pædagogiske arbejde med sprog.

Musikken bruges også når vi skal fra en aktivitet til en anden, for at gøre overgangen tydelig, sjov eller hyggelig.