Bevægelse i vuggestuen

Bevægelse har en central betydning for hele barnets udvikling i de første leveår.

Bevægelse er væsentlig for:

 • personlig udvikling/læring
 • social udvikling/læring
 • kognitiv udvikling/læring
 • fysisk og motorisk sansestimulation og læring.

Derfor er bevægelseslege en stor del af det pædagogiske arbejde i vuggestuen. 

Vi leger bl.a. lege der:

 • styrker barnets selvværd og selvtillid
 • gør barnet opmærksom på de andre børn
 • skaber kontakt imellem børnene
 • udvikler sprog, fantasi og hukommelse hos barnet
 • øger barnets evne til at mærke egen krop
 • styrker muskler og kredsløb.

Vi laver fx:

 • vilde tumlelege og danselege
 • imitation af bevægelser
 • leger kastelege (bold og risposer)
 • motorikbaner 
 • løber og hopper.