Aktiviteter i vuggestuen

Bevægelse

Bevægelse har en central betydning for hele barnets udvikling i de første leveår.

Bevægelse er væsentlig for:

 • personlig udvikling/læring
 • social udvikling/læring
 • kognitiv udvikling/læring
 • fysisk og motorisk sansestimulation og læring.

Derfor er bevægelseslege en stor del af det pædagogiske arbejde i vuggestuen. 

Vi leger bl.a. lege der:

 • styrker barnets selvværd og selvtillid
 • gør barnet opmærksom på de andre børn
 • skaber kontakt imellem børnene
 • udvikler sprog, fantasi og hukommelse hos barnet
 • øger barnets evne til at mærke egen krop
 • styrker muskler og kredsløb.

Vi laver fx:

 • vilde tumlelege og danselege
 • imitation af bevægelser
 • leger kastelege (bold og risposer)
 • motorikbaner 
 • løber og hopper.

Musik

Musik er en stor del af vuggestuens dagligdag, samt planlagte pædagogiske forløb.

Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med musik.

I vuggestuen synger vi velkendte sange og digter nye sange.

Børn og medarbejdere synger om børnene, det der optager dem eller om forskellige temaer vi arbejder med i huset. Fx er musik og sang en stor del når vi arbejder med bevægelse og drama, men også i det daglige pædagogiske arbejde med sprog.

Musikken bruges også når vi skal fra en aktivitet til en anden, for at gøre overgangen tydelig, sjov eller hyggelig.

Sprog

I vuggestuen læser og kigger vi i billedbøger, synger, fortæller historier med konkreter/bordteater, leger med dukker, biler og klodser.

Mere om sprogarbejdet

Udviklingsprojekter

Vuggestuen og Børnehaven deltager i forskellige udviklingsprojekter for at fremme børnenes læring og medarbejdernes kompetencer.

Mere om udviklingsprojekter
Værdier og statements

I institutionen arbejdes der ud fra et fælles værdisæt, for at sikre mål og værdier.

Vuggestuen og Børnehaven Nyrups værdier

Åbningstider

Vuggestuen (0-2 år)

Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.30

 

Vuggestuen (2-3 år) og børnehaven

Mandag til fredag: kl. 06.00-18.00