Udviklingsprojekter

For at udvikle medarbejdere og børn i institutionen har vi løbende udviklingsprojekter i gang. Her kan du læse om nogle af de projekter vi har deltaget i.

Børnehavens store børn deltog i projektet i vinteren 2017.

Vi ville arbejde med at udvikle værktøj og pædagogisk metode, hvor de ældste børn i Børnehaven Nyrup i fællesskab med børn fra en italiensk børnehave i Val della Torre (Piemonte) udvekslede og eksperimenterede med et alternativ og kreativt vendespil, hvor fotos, tegninger, tale, lyde, naturlyde, musik mm. skulle benyttes. Børnene arbejdede i projektet med kommunikation på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Vores alternative vendespil byggede på at to forskellige billeder og/eller lyde kan udgøre et par, modsat det klassiske vendespil, hvor to helt ens billeder danner par. Det kunne være to meget forskellige billeder, men også to ens motiver med forskelig baggrund, hvor baggrunden kunne være farver eller en kulturel tolkning.

Vi fik bevilliget midler fra BUPL's udviklingspulje til dette projekt.

Projektet havde til formål at undersøge og redegøre for den væsentlige rolle som de digitale redskaber spiller i dag. Samt se på hvordan de kan videreudvikles, så de får afgørende betydning for børns læring i daginstitutioner i det 21. århundrede. 

I rapporten rejstes følgende spørgsmål:

  • Hvilken betydning har brugen af ​​digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?
  • Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst mulig understøtte børns trivsel, udvikling og læring?
  • Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?
  • Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af ​​det pædagogiske arbejde?
  • Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som markedet kan levere?

Hent rapporten "Dannelse i en digital og global verden"

Vuggestuen og toårs gruppen deltog i projektet "Barnet i Centrum" frem til 2017.

Barnet i Centrum sætter forskning og teori i spil, dér hvor det gavner. I halvandet år samarbejder forskere og praktikere om at udvikle praksis og forskning vedrørende de 0-3-årige i vuggestue og dagpleje samt overgangen til børnehave. Projektet eksperimenterer med nye måder at forbinde forskning og praksis med det sigte at sætte barnet i centrum.

I laboratoriet undersøger vi de psykologiske processer og den pædagogiske iscenesættelse, der skaber gode overgange for barnet, når det skal fra familie til vuggestue og dagpleje, og fra vuggestue og dagpleje til børnehaven.

I dette laboratorium deltager fagfolk fra 0-3 års området og fra børnehaveområdet. Målgruppen er 0-4 årige børn. Pædagogiske psykologiske temaer er bl.a.:

  • Relationer
  • Børns venskaber
  • Delt intentionalitet
  • Forældresamarbejde
  • Læringsteori og udviklings-psykologi

Laboratoriet ledes af Ole Henrik Hansen, adjunkt og ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik.