Sprogarbejde

Vi arbejder med den sproglige udvikling hos alle børn - i den daglige kommunikation samt i mindre grupper.

Børnene skal opleve: 

  • At de voksne i institutionen er gode sprogmodeller
  • At sprog er sjovt
  • At sprog giver mening
  • At sprog giver adgang til socialt samvær
  • At sprog er et redskab til medbestemmelse

Dette gøres ved:

  • At holde medarbejderne ajour med ny viden på området
  • At kende de enkelte barns sproglige niveau, og udvikle niveauet herfra
  • At være opmærksomme på at sprogbruget i dagligdagen skal være sjov, inspirerende og nuanceret
  • At have fokus på sprog i de planlagte læringstemaer
  • At gennemgå og bruge resultater fra sprogvurderingerne, samt bruge resultaterne i det videre sproglige arbejde

Børnene sprogvurderes når de er tre år og igen når de er fem år. Sprogvurderingerne bliver lavet i samarbejde mellem forældrene og de sprogansvarlige medarbejdere i Nyrup.

Sprogvurderingerne udarbejdes for at sikre viden om det enkelte barns sproglige udvikling. Vurderingen sætter fokus på enkelte dele af barnets sprog fx sprogforståelse, det talte sprog, ordforråd og udtale. Denne viden bruges til en målrettet pædagogisk praksis, der kan understøtte udviklingen hos de børn, der har brug for det.

Sprogvurderingerne bruges altid sammen med samlede iagttagelser fra barnets daglige liv i Nyrup. 

Sprogvurderingen af de 3-årige og 5-årige er obligatorisk i Helsingør Kommune.