Pædagogisk læreplan

Vi arbejder med fokus i de styrkede pædagogiske lærerplaner, som du kan læse om på denne side.

Børnene skal:

 • Opnå selvværd
 • Lære at være bevidst om sig selv, ved at kende egne følelser og kompetencer
 • Kende og mærke egne grænser
 • Føle sig anerkendte, betydningsfulde og nødvendige i det store fællesskab
 • Øve sig i at stå frem i fællesskabet
 • Støttes i deres personlige læring, og lære at mestre de nye færdigheder

Børnene skal:

 • Lære at aflæse andres grænser og følelser
 • Lære at lytte, vente, have og udvise empati
 • Udvikle sine samarbejdsevner
 • Lære de demokratiske spilleregler
 • Lære at se værdien i fællesskabet
 • Lære at indgå i forskellige relationer
 • Respektere og anerkende andre
 • Opleve at forskellighed er en styrke

Børnene skal opleve at:

 • Sprog og kommunikation er sjovt
 • Blive bevidste om forskellige kommunikationsformer
 • Sproget er et meningsfuldt redskab, som kan bruges til at udtrykke behov, ønsker og følelser med
 • Sproget kan bruges til at skabe relationer i forpligtende fællesskaber

Børnene skal:

 • Lære at have fornemmelse for egen krop og behov
 • Lære at aflæse kropssprog og respektere andres signaler
 • Lære at udforske kroppens forskellige funktioner
 • Tilbydes alsidige bevægelses former og opleve glæde ved bevægelse
 • Opleve rammer der giver dem lyst til, og glæde ved, at eksperimentere med bevægelse
 • Præsenteres for bevægelseslege, både i den planlagte leg og i den selvkonstruerede leg

Børnene skal:

 • Bruge naturen som fantasifuld legeplads
 • Lære at respektere natur og miljø
 • Have mulighed for at opleve naturen året rundt

Børnene skal:

 • Lære om forskellige livsvilkår
 • Inspireres til at have interesse for andre kulturer
 • Præsenteres for forskellige udtryksformer
 • Have indflydelse på fælles kulturelle aktiviteter
 • Tilbydes et miljø, der inspirerer til den skabende, eksperimenterende og fantasifulde del af barnet