Kulturinstitution

I kulturinstitutionen arbejder alle afdelinger med kreative udtryksformer, som musik, teater, billedkunst og bevægelse.

Som kulturinstitution ønsker vi at stimulere børnenes udvikling på det personlige, følelsesmæssige, sociale og intellektuelle niveau. Dette gøres igennem de kulturelle udtryksformer.

LINK

LINK

Der skabes rum for æstetiske oplevelser igennem aktiviteter og arrangementer, som bl.a. planlægges i årshjulet.

LINK

Vi arbejder i tre måneder ad gangen med de forskellige udtryksformer, så vi har tid til fordybelse og til at eksperimenterer. Der er altid professionelle kunstnere med i dele af perioden. Alle perioder bliver afsluttet med et fælles produkt, som vi stolte viser frem.

Målet er:

  • At styrke børnenes kreativitet og fantasi.
  • At børnene, igennem de kreative aktiviteter, lærer at udtænke nye løsninger og muligheder i forhold til deres eget liv
  • At udvikle selvtillid og mod, ved at udtrykke sig og stå frem
  • At børnene opleve at være en del af et meningsfuldt fællesskab, hvor de er medskabere af teaterforstillinger, koncerter, udstillinger m.m.
  • At få indsigt i deres egne ressourcer