Inklusion

Vi udvikler og styrker de sociale kompetencer, der muliggør adgange til fællesskaber, da vi ønsker en rummelig daginstitution med plads til alle.

Fokus på den positive tilgang

Vores primære målsætning er hele tiden at inspirere og udvikle barnet ud fra dets styrker, frem for svaghed.

Vi synliggør og benævner positivt barnets handling og sociale adfærd, så barnet og alle omkring derved oplever, at vi anerkender barnets særlige egenskaber, kvalifikationer og personlighed.

Børnene skal opleve at:

  • de er værdifulde i fællesskabet
  • forskellighed er tilladt
  • forskellighed er attraktivt

Tidlig indsats

Medarbejderne har fokus på tidlig indsats, og tager barnets handleplan op til dialog i medarbejdergruppen ved første tegn på eksklusion fra fællesskabet.

Når enkelte børn eller en gruppe viser tegn på eksklusion, skal de i mindre, meningsfulde behovsgrupper. Gruppetiden planlægges med fokus på det enkelte barn og gruppens dynamik. Vi er opmærksomme på særlige områder der bør styrkes og støttes op omkring, med udgangspunkt i børnene styrker og kompetencer. Godt kammeratskab, særlige styrker samt kompetencer hos børnene bliver italesat og benævnes i dagligdagens kommunikation.