DGI

Kropsligt fokus og bevægelse er vigtigt for børnenes udvikling, derfor er vi en DGI-certificeret institution.

I Vuggestuen og Børnehaven Nyrup ønsker vi at bevægelse skal være en integreret del af den selvkonstruerede leg, både inde og ude.  Der skal være en harmonisk balance mellem stillesiddende aktiviteter samt bevægelsesaktiviteter - fordelt på aldersgrupper og strukturerede forløb.

Børnene skal have lyst og mod til:

 • Eksperimentering
 • Udfordring
 • Udvikling
 • Fællesskab

Indsats

Med udgangspunkt i bevægelsesperioder og overordnede aktivitetsplaner, vil der blive sat fokus på den voksnes rolle som kulturbærer. Medarbejderne vil gøre det sjovt og attraktivt at deltage, gennem indlevelse og kreativitet.

Formål 

Formålet er at udvikle sunde, glade og livsduelige børn, som: 

 • Har viden om at bevægelse skaber muligheder
 • Har glæde og lyst ved livet
 • Nyder bevægelsen, der skaber glæde ved egen krop
 • Bliver sanseligt, motorisk og kognitivt udviklet
 • Udvikler deres sociale kompetencer og fællesskaber
 • Har selvværd og selvtillid
 • Kan bruge bevægelse som læringsstile.