Værdier og statements

 • Vuggestuen og Børnehaven Nyrup har til huse i en tidligere landsbyskole
 • Institutionen er inddelt i rum, der inspirerer til at arbejde med kulturelle udtryksformer. Der findes f.eks. et veludstyret drama- og musikrum, et stort atelier og en sal med plads til bevægelse
 • Der tilbydes alsidige udfoldelsesmuligheder, både indendørs og udendørs

Læs mere om de fysiske rammer

 • Børnene får kulturelle oplevelser inden for billedkunst, drama, musik og bevægelse
 • Børnene får udfordringer, der stimulerer dem til at være selvstændige og sociale individer
 • Hver dag tilbydes skiftevis struktureret og fri leg, så børnene kan tilegne sig læring på forskellige måder
 • Børnene kan eksperimentere med deres kompetencer
 • At forældre og medarbejdere indgår i et ligeværdigt, tæt samarbejde. I er eksperter i jeres barns liv, og medarbejderne har den faglige ekspertise. Sammen skaber vi de rette udviklingsbetingelser for jeres barn
 • At der hvert år udarbejdes en udviklingsbeskrivelse med udgangspunkt i jeres barns kompetencer
 • At året er planlagt med udgangspunkt i de kulturelle udtryksformer
 • Fagligheden er høj og vi følger med tiden
 • Vi har lyst til vores arbejde, og kan ikke lade være med at sprede energi og glæde
 • Vi skal udvikle nye og alternative løsninger i alt hvad vi laver
 • Det skal være sjovt, inspirerende og motiverende at arbejde i Vuggestuen og Børnehaven Nyrup
 • Vi forpligter os til at arbejder innovativt, og vi tør kaste os ud på det dybe vand

Vi sender skoleparate børn videre:

 • Som er bevidste om egne ressourcer
 • Som har oplevet sig selv som en vigtig del af et stort sammenhæng
 • Som har oplevet at forskelle er tilladt, attraktive, giver styrke og mangfoldighed
 • Som har oplevet at de igennem kreativitet, kan finde nye løsninger til at mestre deres liv