Forældresamarbejde

Vi ønsker at have daglig kommunikation med alle forældre som kommer og går i Nyrup - store og små oplevelser skal deles.

Vi kan altid finde en stund til en hurtig samtale eller aftale et møde. Derudover er forældre altid velkommen til at ringe for at give beskeder eller for at hører om barnets trivsel hos os.

Forældre og medarbejdere har pligt til at benytte et anderkendende samt positivt sprogbrug, og derved være gode rollemodeller for børnene.

Det er vigtigt, at vi bliver orienteret hvis der er informationer i barnets og familiens liv, som kan have en indflydelse på barnets trivsel og udvikling. I disse tilfælde skal både forældre og medarbejdere bestræbe sig på ikke at snakke i barnets påhør.

Vi kommunikerer med indmeldte børns forældre om nyheder, arrangementer, planlagte perioder, forældremøder, ture osv. på Tabulex.

Informationer kan læses på opslagstavlen, eller i beskedbakken, og man tilmelder sig møder og fester under "Planlægning/familiearrangementer".

Vi sender små beskeder og historier hjem om fredagen, om emner og oplevelser i grupperne. Derudover informerer medarbejderne om de planlagte perioder på skrift.

Udover kommunikationen på Tabulex viser vi billeder og små film fra hverdagen på vores informations-skærme, som hænger ved indgangene, ligesom vi gerne udstiller billeder og produkter fra vores aktiviteter, i indgange og på vores gangarealer.

Når et barn får tilbudt plads i institutionen, inviterer barnets kommende kontaktpædagog forældrene til et formøde uden barnet. Til dette møde har vi udarbejdet et skema med en række spørgsmål, der er vigtige for kontaktpædagogen at få svar på, inden barnet starter i institutionen.

Mødets primære formål er at forældrene kort fortæller om barnets udvikling indtil nu. Der kan f.eks. være særlige omstændigheder i forhold til familien eller barnet, som vi skal være opmærksomme på. Derudover aftales de nærmere omstændigheder for barnets indkøring og første tid i institutionen.

Der er afsat en time til samtalen.

Når barnet har gået i institutionen i nogle måneder inviterer kontaktpædagogen til en trivselssamtale. Til denne samtale er der udarbejdet en udviklingsbeskrivelse af barnet.

Forældrene fortæller, hvordan de har oplevet den første tid i institutionen, og hvordan de oplever deres barns reaktioner. Derefter aftales eventuelle ændringer i forhold til, hvordan barnets udvikling styrkes bedst.  

Kontaktpædagogen tager notater inder samtalen.

Der er afsat en time til samtalen.

Hvert år afholdes en årlig samtale mellem barnets kontaktpædagog og forældrene.

Her har barnets kontaktpædagog udarbejdet en alderssvarende udviklingsbeskrivelse for barnet. Denne beskrivelse er udgangspunkt for fælles aftaler mellem hjemmet og institutionen, i forhold til at styrke barnets udvikling.

Kontaktpædagogen tager notater inder samtalen.

Der er afsat en time til samtalen.

Ud over den daglige dialog, og møder,  kommunikerer vi på dialogplatformen Tabulex.

Som forældre kan du logge på Tabulex fra den dag dit barn starter i Nyrup.

Log ind på Tabulex

Første gang du logger ind, skal du benytte dit NemId og oprette et personligt login som du så benytter fremover. Du kan evt. vælge at fastgøre et link til Tabulex på skærmen, din mobil, iPad eller computer, så det altid er lige ved hånden.

Tabulex bruges bl.a. til at:

  • Trykke dit barn ind om morgenen og ud om eftermiddagen
  • Udfylde dit barns stamkort med telefonnumre, adresse, e-mailadresser, allergier, mm.
  • Udfylde afsnittet med tilladelser til Facebook, fotos mm.
  • Følge med i beskeder, nyheder, arrangementer mm.
  • Til og framelde dit barn til ferieperioder og arrangementer
  • Tilmelde dit barn nødpasning i lukkedagene ved akut behov
  • Informere om når dit barn er syg, holder fri eller bliver hentet af andre
  • For vuggestue kan du se hvornår og hvor længe dit barn har sovet

Det er vigtigt at dit barns stamkort altid er opdateret. Hvis uheldet er ude og dit barn har brug for dig, er det via de oplysninger du selv har tastet, at vi kommer i kontakt med dig.

Hvis du som forældre har spørgsmål til, eller problemer med, Tabulex er du altid velkommen til at kontakte os.