Forældrebestyrelsen

Medlemmerne af forældrebestyrelsen repræsenterer familierne i institutionen, og arbejder for det, der er bedst for den samlede institution.

Når der er valg til bestyrelsen sikre vi os at alle afdelinger er repræsenteret.

Bestyrelsen mødes ca. fem gange årligt. På møderne blive forældrebestyrelsen orienteret af ledelsen og medarbejderrepræsentanterne om økonomi, pædagogisk planlægning og udviklingsprojekter.

Forældregruppen har ansvar for forældrearrangementer som fotografering med videre.

Rammerne for forældrebestyrelsen

Det er vigtigt at rollerne er tydeliggjort for alle forældrebestyrelsesmedlemmer fra starten. Rolleinddelingen forebygger mange konflikter.

Selvom forældrebestyrelsen skal sikre forældrene reel indflydelse på institutionen, betyder det ikke, at forældrebestyrelsen skal tilrettelægge det daglige arbejde eller overtage rollen som arbejdsgiver. Det er lederen, der leder og fordeler arbejdet i samarbejde med medarbejderne, og Helsingør Kommune er arbejdsgiveren, medmindre der er tale om en selvejende institution.

Mere om forældresamarbejde