Vi bruger Tabulex

Informationer om livet i institutionen udgives fremover på Tabulex

Nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. fremsendes til forældre via Tabulex, der blandt meget andet også varetager kontaktoplysninger, fremmøderegistrering, samt de daglige aftaler mellem hjem og institution.