Tre måneders samtalen

Tre måneder efter at barnet er startet i institutionen, inviterer kontaktpædagogen til en samtale. Til denne samtale, er der udarbejdet en udviklingsbeskrivelse af barnet.

Forældrene fortæller, hvordan de har oplevet den første tid i institutionen, og hvordan de oplever deres barns reaktioner.  Derefter aftales eventuelle ændringer i forhold til, hvordan barnets udvikling styrkes bedst.  

Kontaktpædagogen tager notater til både formødet og tre måneders samtalen.

Der er afsat en time til samtalen.