Opstartssamtale

Når et barn får tilbudt plads i institutionen, inviterer barnets kommende kontaktpædagog forældrene til et formøde uden barnet. Til dette møde har vi udarbejdet et skema med en række spørgsmål, der er vigtige for kontaktpædagogen, at få svar på, inden barnet starter i institutionen.

Mødets primære formål er, at forældrene kort fortæller om barnets udvikling indtil nu. Der kan fx være særlige omstændigheder i forhold til familien eller barnet, som vi skal være opmærksomme på. Der ud over aftales der de nærmere omstændigheder for barnets indkøring og første tid i institutionen.

Der er afsat en time til samtalen.