Forældresamarbejde

Vi ønsker at have daglig kommunikation med alle forældre som kommer og går i Nyrup - Store og små oplevelser skal deles.

Vi kan altid finde en stund til en hurtig samtale eller aftale et møde. Derudover er forældre altid velkommen til at ringe for at give beskeder eller for at hører om barnets trivsel hos os.

Forældre og medarbejdere har pligt til at benytte et anderkendende samt positivt sprogbrug, og derved være gode rollemodeller for børnene.

Beskeder om barnets trivsel og udvikling

Det er vigtigt, at vi bliver orienteret hvis der er informationer i barnets og familiens liv, som kan have en indflydelse på barnets trivsel og udvikling. I disse tilfælde skal både forældre og medarbejdere bestræbe sig på ikke at snakke i barnets påhør.

Opslag og skriftlig information

De informationer, som er relevante for alle forældre kan ses på informationsskærmene, som hænger ved indgangene.

Derudover informerer medarbejderne om de planlagte perioder på skrift. Disse informationer uddeles også til alle børn. 

Opstartssamtale

Når et barn får tilbudt plads i institutionen, inviterer barnets kommende kontaktpædagog forældrene til et formøde uden barnet. Til dette møde har vi udarbejdet et skema med en række spørgsmål, der er vigtige for kontaktpædagogen, at få svar på, inden barnet starter i institutionen.

Mødets primære formål er, at forældrene kort fortæller om barnets udvikling indtil nu. Der kan fx være særlige omstændigheder i forhold til familien eller barnet, som vi skal være opmærksomme på. Der ud over aftales der de nærmere omstændigheder for barnets indkøring og første tid i institutionen.

Der er afsat en time til samtalen.

Tre måneders samtalen

Tre måneder efter at barnet er startet i institutionen, inviterer kontaktpædagogen til en samtale. Til denne samtale, er der udarbejdet en udviklingsbeskrivelse af barnet.

Forældrene fortæller, hvordan de har oplevet den første tid i institutionen, og hvordan de oplever deres barns reaktioner.  Derefter aftales eventuelle ændringer i forhold til, hvordan barnets udvikling styrkes bedst.  

Kontaktpædagogen tager notater til både formødet og tre måneders samtalen.

Der er afsat en time til samtalen.

Den årlige samtale

Hvert år afholdes en årlig samtale mellem barnets kontaktpædagog og forældrene.

Her har barnets kontaktpædagog udarbejdet en alderssvarende udviklingsbeskrivelse for barnet. Denne beskrivelse er udgangspunkt for fælles aftaler mellem hjemmet og institutionen, i forhold til at styrke barnets udvikling.

Der er afsat en time til samtalen.

Forældrebestyrelsen

Medlemmerne af forældrebestyrelsen repræsenterer familierne i institutionen, og arbejder for det, der er bedst for den samlede institution.

Mere om forældrebestyrelsen

Åbningstider

Vuggestuen (0-2 år)

Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.30

 

Vuggestuen (2-3 år) og børnehaven

Mandag til fredag: kl. 06.00-18.00