Værdier og statements

I institutionen arbejdes der ud fra et fælles værdisæt, for at sikre mål og værdier.

De fysiske rammer

 • Vuggestuen og Børnehaven Nyrup har til huse i en tidligere landsbyskole.

 • Institutionen er inddelt i rum, der inspirerer til at arbejde med kulturelle udtryksformer. Der findes fx et veludstyret drama- og musikrum, et stort atelier og en sal med plads til bevægelse.

 • Der tilbydes alsidige udfoldelsesmuligheder, både indendørs og udendørs.

Mere om de fysiske rammer

Børnenes hverdag og udvikling

 • Børnene får kulturelle oplevelser inden for billedkunst, drama, musik og bevægelse.

 • Børnene får udfordringer, der stimulerer dem til at være selvstændige og sociale individer.

 • Hver dag tilbydes skiftevis struktureret og fri leg, så børnene kan tilegne sig læring på forskellige måder.

 • Børnene kan eksperimentere med deres kompetencer.

dagligdag og aktiviteter i vuggestuen

dagligdag og aktiviteter i børnehaven

Planlagte arrangementer og temaer i årshjul

Forældresamarbejde og forventninger

 • at forældre og medarbejdere indgår i et ligeværdigt, tæt samarbejde. I er eksperter i jeres barns liv, og medarbejderne har den faglige ekspertise - Sammen skaber vi de rette udviklingsbetingelser for jeres barn.

 • at der hvert år udarbejdes en udviklingsbeskrivelse med udgangspunkt i jeres barns kompetencer.

 • at året er planlagt med udgangspunkt i de kulturelle udtryksformer.

Mere om forældresamarbejdet

Medarbejdernes kompetencer og opgavetilgang

 • Fagligheden er høj og vi følger med tiden.

 • Vi har lyst til vores arbejde, og kan ikke lade være med at sprede energi og glæde.

 • Vi skal udvikle nye og alternative løsninger, i alt hvad vi laver.

 • Det skal være sjovt, inspirerende og motiverende at arbejde i Vuggestuen og Børnehaven Nyrup.

 • Vi forpligter os til at arbejder innovativt, og vi tør kaste os ud på det dybe vand.

Slutprodukt

Vi sender skoleparate børn videre som:

 • er bevidste om egne ressourcer

 • har oplevet sig selv som en vigtig del af et stort sammenhæng

 • har oplevet at forskelle er tilladt, attraktive, giver styrke og mangfoldighed

 • har oplevet at de igennem kreativitet, kan finde nye løsninger til at mestre deres liv.

Mere om læring og fokuspunkter i læreplanerne

Vi er en kulturinstitution

Alle afdelinger arbejder med kreative udtryksformer som musik, teater, billedkunst og bevægelse.

Mere om at være Kulturinstitution

Åbningstider

Vuggestuen (0-2 år)

Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.30

 

Vuggestuen (2-3 år) og børnehaven

Mandag til fredag: kl. 06.00-18.00