Kreativ kulturudveksling med en italiensk børnehave via internet

Børnehavens store børn deltager i projektet fra 1. november frem til 1. maj 2017.

Vi vil arbejde med at udvikle værktøj og pædagogisk metode, hvor de ældste børn i børnehaven Nyrup i fællesskab med børn fra en italiensk børnehave i Val della Torre (Piermonte) udveksler og eksperimenterer med et alternativt og kreativt vendespil, hvor fotos, tegninger, tale lyde, naturlyde, musik m.m. benyttes. Børnene vil i projektet arbejde med kommunikation på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Vores alternative vendespil skal bygge på to forskellige billeder og/eller lyde kan udgøre et par, modsat det klassiske vendespil, hvor to helt ens billeder danner par. Det kunne fx være to meget forskellige billeder, men også to ens motiver men med forskelig baggrund, hvor baggrundene kan være to farver eller en kulturel tolkning.

Vi har fået bevilliget midler fra BUPL's udviklingspulje til dette projekt.