Barnet i Centrum

Vuggestuen og toårs gruppen deltager i projektet "Barnet i Centrum" frem til 2017.

Barnet i Centrum sætter forskning og teori i spil, dér hvor det gavner. I halvandet år samarbejder forskere og praktikere om at udvikle praksis og forskning vedrørende de 0-3-årige i vuggestue og dagpleje samt overgangen til børnehave. Projektet eksperimenterer med nye måder at forbinde forskning og praksis med det sigte at sætte barnet i centrum.

I laboratoriet undersøger vi de psykologiske processer og den pædagogiske iscenesættelse, der skaber gode overgange for barnet, når det skal fra familie til vuggestue og dagpleje, og fra vuggestue og dagpleje til børnehaven.

I dette laboratorium deltager fagfolk fra 0-3 års området og fra børnehaveområdet. Målgruppen er 0-4 årige børn. Pædagogiske psykologiske temaer er bl.a.: Relationer – Børns venskaber – Delt intentionalitet – Forældresamarbejde – Læringsteori og udviklings-psykologi. Laboratoriet ledes af Ole Henrik Hansen, adjunkt og ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik.