Tf 2017

Datoer for afholdelse

18. januar - Her deltager socialrådgiver Lene Bruun og sundhedsplejerske Annelise Nommesen

 

22. februar

 

29. marts - Her deltager socialrådgiver Lene Bruun og sundhedsplejerske Annelise Nommesen

 

19. april

 

17. maj - Her deltager socialrådgiver Lene Bruun og sundhedsplejerske Annelise Nommesen

 

21. juni

 

Tværgagligt forum (Tf) afholdes alle datoer i tidsrummet fra kl. 08:30 til kl. 10:00.