Sprogvurdering

Børnene sprogvurderes når de er tre år og igen når de er fem år. Sprogvurderingerne bliver lavet i samarbejde mellem forældrene og de sprogansvarlige medarbejdere i Nyrup.

Sprogvurderingerne udarbejdes for at sikre viden om det enkelte barns sproglige udvikling. Vurderingen sætter fokus på enkelte dele af barnets sprog fx sprogforståelse, det talte sprog, ordforråd og udtale. Denne viden bruges til en målrettet pædagogisk praksis, der kan understøtte udviklingen hos de børn, der har brug for det.

Sprogvurderingerne bruges altid sammen med samlede iagttagelser fra barnets daglige liv i Nyrup. 

Sprogvurderingen af de 3-årige og 5-årige er obligatorisk i Helsingør Kommune.