Lærerplaner

Vi arbejder med fokus i de pædagogiske lærerplaner, som du kan læse om på denne side.

Alsidig personlig udvikling

Børnene skal:

 • opnå selvværd 

 • lære at være bevidst om sig selv, ved at kende egne følelser og kompetencer 

 • kende og mærke egne grænser 

 • føle sig anerkendte, betydningsfulde og nødvendige i det store fællesskab 

 • øve sig i at stå frem i fællesskabet

 • støttes i deres personlige læring, og lære at mestre de nye færdigheder.

Sociale kompetencer

Børnene skal:

 • lære at aflæse andres grænser og følelser 

 • lære at lytte, vente, have og udvise empati

 • udvikle sine samarbejdsevner 

 • lære de demokratiske spilleregler 

 • lære at se værdien i fællesskabet 

 • lære at indgå i forskellige relationer 

 • respektere og anerkende andre

 • opleve at forskellighed er en styrke.

Sproglig kompetence

Børnene skal opleve at:

 • sprog og kommunikation er sjovt

 • blive bevidste om forskellige kommunikationsformer

 • sproget er et meningsfuldt redskab, som kan bruges til at udtrykke behov, ønsker og følelser med

 • sproget kan bruges til at skabe relationer i forpligtende fællesskaber.

Krop og bevægelse

Børnene skal:

 • lære at have fornemmelse for egen krop og behov

 • lære at aflæse kropssprog og respektere andres signaler

 • lære at udforske kroppens forskellige funktioner

 • tilbydes alsidige bevægelses former og opleve glæde ved bevægelse

 • opleve rammer der giver dem lyst til, og glæde ved, at eksperimentere med bevægelse 

 • præsenteres for bevægelseslege, både i den planlagte leg og i den selvkonstruerede leg.

Natur og naturfænomener

Børnene skal:

 • bruge naturen som fantasifuld legeplads

 • lære at respektere natur og miljø

 • have mulighed for at opleve naturen året rundt.

Kulturelle udtryksformer

Børnene skal:

 • lære om forskellige livsvilkår

 • inspireres til at have interesse for andre kulturer

 • præsenteres for forskellige udtryksformer

 • have indflydelse på fælles kulturelle aktiviteter

 • tilbydes et miljø, der inspirerer til den skabende, eksperimenterende og fantasifulde del af barnet.

Værdier og statements

I institutionen arbejdes der ud fra et fælles værdisæt, for at sikre mål og værdier.

Vuggestuen og Børnehaven Nyrups værdier

Åbningstider

Vuggestuen (0-2 år)

Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.30

 

Vuggestuen (2-3 år) og børnehaven

Mandag til fredag: kl. 06.00-18.00