Værdier og statements

I institutionen arbejdes der ud fra et fælles værdisæt, for at sikre mål og værdier.