Tværfagligt forum (Tf) benyttes for at styrke medarbejdernes kompetencer og indsats over for enkelte børn eller grupper af børn.