Storegruppen

Storegruppen bor i gymnastiksalen. Salen er indrettet med borde og digitale værktøjer, der danner rammen for dialog og daglige aktivitet.

Storegruppen er de ældste børn i børnehaven.

I storegruppen er der særligt fokus på digitalisering.

LINK

Børnene har medbestemmelse i tydeligt definerer rammer, hvor alt kan lade sig gøre, når børnene bidrager med ideer til at være eksperimenterende.

  • Alle skal lærer/ øve sig i, at byde ind med noget relevant og meningsfuldt til fællesskabet.

  • Alle skal høres på lige fod.

  • Vi har høje forventninger til hinanden.

  • Alt hvad vi laver, skal være sjovt og læring skal foregå i leg.

  • Medieleg og digital dannelse er tænkt ind i de planlagte aktiviteter.

  • Alt kan lade sig gøre, når vi sammen er løsningsorienterede.

  • I fællesskabet øver vi respekt for hinanden, ansvarlighed og dannelse.

Vi ønsker, at børnene i denne aldersgruppe får en forståelse af at være en vigtig person i det store fællesskab. Og dermed er klar over egne styrker og kompetencer.