Mellemgruppen

Mellemgruppen bor i stueetagen. I henholdsvis atelieret og musikrummet. I begge rum er der plads til bevægelse og fordybelse.

Mellemgruppen består af de børn der er fire år.

I mellemgruppen øver børnene sig i:

  • at se sig selv som en del af et større fællesskab

  • at lytte til andre og snakke med om det aktuelle emne

  • at turde være i centrum, at tale, deltage og optræde, i gruppe fællesskabet

  • at samarbejde, lave aftaler, vise omsorg og hjælpes ad

  • at være koncentreret om en aktivitet i længere tid.

Medarbejderne har fokus på at introducere børnene til kreative aktiviteter, og i at finde nye kreative løsninger.