Indkøringsgruppen

Indkøringsgruppen bor på 1. sal. Her er plads til rolleleg, og at bygge med klodser.

Indkøringsgruppen består af de børn, der er lige er fyldt tre, og dermed lige er startet i børnehaven. Her er der fokus på at introducere børnene til de nye rammer i børnehavelivet. 

Børnenes bevidsthed om sig selv og deres selvværd styrkes. Socialt skal børnene, i denne alder, øve sig i at dele, vente på tur, lytte til andre og tage hensyn. De begynder her at skabe faste venskaber, som styrkes og anerkendes af medarbejderene.

I løbet af dagen, synges og rimes meget, for at stimulere og skabe nysgerrighed om sprogets nuancer og muligheder. Der leges fælles rolle- og sanglege, med mål for at opmuntre og stimulere kompetencer for den selvkonstruerende leg.

Børnenes fantasi styrkes. Medarbejderne inspirerer og introducerer børnene til at turde eksperimenterer med dans, drama og billedkunst.

Voksne og børn bevæger sig sammen, i lege, danse, og motorisk udfordrende baner - både ude og inde.

Børnene lærer selv at være opmærksomme på "at mærke efter" og "at reagere på egne behov".

I de planlagte aktiviteter sikrer medarbejderne at børnene har mulighed for medbestemmelse og kan bidrage i fællesskabet.