Aktiviteter i børnehaven

Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med musik.

Mere om kulturinstitutionen

Musik bruges i hverdagen, i lege, ved fødselsdage, og når der er fælles sang ved bålet mm.

Hver morgen og eftermiddag åbner musikrummet op, med mulighed for at synge, spille på instrumenter og danse foran det store spejl.

Hver dag er der planlagte aktiviteter med forskellige temaer, året i gennem.

LINK

Børneband

Spirrene hedder børnehavens børneband, som består af børn med særlig interesse for musik og sang.