Storegruppen

Storegruppen bor i gymnastiksalen. Salen er indrettet med borde og digitale værktøjer, der danner rammen for dialog og daglige aktivitet.

Storegruppen er de ældste børn i børnehaven.

I storegruppen er der særligt fokus på digitalisering.

Mere om børn og digitalisering

Børnene har medbestemmelse i tydeligt definerer rammer, hvor alt kan lade sig gøre, når børnene bidrager med ideer til at være eksperimenterende.

  • Alle skal lærer/ øve sig i, at byde ind med noget relevant og meningsfuldt til fællesskabet.

  • Alle skal høres på lige fod.

  • Vi har høje forventninger til hinanden.

  • Alt hvad vi laver, skal være sjovt og læring skal foregå i leg.

  • Medieleg og digital dannelse er tænkt ind i de planlagte aktiviteter.

  • Alt kan lade sig gøre, når vi sammen er løsningsorienterede.

  • I fællesskabet øver vi respekt for hinanden, ansvarlighed og dannelse.

Vi ønsker, at børnene i denne aldersgruppe får en forståelse af at være en vigtig person i det store fællesskab. Og dermed er klar over egne styrker og kompetencer.

Film på YouTube

I forbindelse med digitalisering i børnehaven har børnene og personalet i huset produceret flere film, som kan ses på YouTube.

Vores film på YouTube
På Instagram med #bornehavennyrup

Børnehaven Nyrup tagger mange af husets billeder på Instagram.

I kan også dele jeres børnehavebilleder med #bornehavennyrup

Børnehaven Nyrups billeder på Instagram

Åbningstider

Vuggestuen (0-2 år)

Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.30

 

Vuggestuen (2-3 år) og børnehaven

Mandag til fredag: kl. 06.00-18.00